Zbliża się coroczna Parafialna Pielgrzymka Rowerowa. W tym roku celem naszego pielgrzymowania jest Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu na Białorusi.

Termin to 10 ? 16 sierpnia.

TRASA

Brześć ? Kobryń ? Baranowicze ? Mir ?   Wałożyn ? Budsław.

Budsław to dawne miasteczko, obecnie wieś na Białorusi w rejonie miadziolskim, w 1996 r. liczyło 718 mieszkańców. Położony w historycznym powiecie oszmiańskim (cząstka Wileńszczyzny), 150 km na północ od Mińska, We wsi znajduje się pobernardyński kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w stylu późnobarokowym, ośrodek kultu jednego z najbardziej czczonych przez białoruskich katolików cudownego obrazu Budsławskiej Bogurodzicy.

Nazwa osady pochodzi od słowiańskiego imienia Budsław mającego oznaczać ?mistrza budowlanego?. Według starych podań osada poprzednio nosiła nazwę ?Sławna Buda?. Zgodnie z ustna tradycja mieszkańców nazwa osady mogła być wzięta od bud (szałasów), w których mieszkali mnisi w pierwszych kilkudziesięciu latach (po 2-4 w jednej budzie) po nadaniu im ziemi przez Aleksandra Jagiellończyka w 1504.

W okresie międzywojennym był położony w granicach Polski, w ówczesnym powiecie wilejskim województwa wileńskiego, siedziba wiejskiej gminy Budsław. Do 17 września 1939 miejscowość stanowiła garnizon macierzysty Batalionu KOP ?Budsław.

HISTORIA OBRAZU

 

Według kroniki budsławskiego klasztoru bernardynów, obraz Matki Bożej Budsławskiej znajduje się w Budzie (dzisiejszym Budsławiu) od 1613 r. W 1598 r. obraz otrzymał wojewoda miński Jan Pac, który szczególnie czcił malowidło i zabierał je wszędzie ze sobą. Po śmierci właściciela, w 1610 r. obraz otrzymał kapelan wojewody Izaak Sołokaj, późniejszy wikariusz w Dołhinowie. W 1613 roku Sołokaj, wzruszony nabożeństwami Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w budsławskiej świątyni uległ namowom ojców bernardynów i ofiarował obraz kościołowi. Umieszczony w drewnianym kościele od samego początku był czczony przez prostych ludzi i wkrótce wsławił się licznymi cudami i łaskami. W 1635 r. został przeniesiony na ołtarz główny. Pierwszy cud odnotowano w 1617 r., kiedy to odzyskał wzrok pięcioletni niewidomy chłopak Jozafat Tyszkiewicz, późniejszemu znany ojciec karmelita.

 

W czasach współczesnych obraz Matki Bożej Budsławskiej stał się ogólnobiałoruską świętością, co potwierdziła chociażby jego koronacja 2 lipca 1998 r., której dokonał kardynał Kazimierz Świątek. Od 1992 r. zaczęła odradzać się tradycja pielgrzymowania do Budsławia.

ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ

W tym roku zapisy na pielgrzymkę prowadzi ks. Jarosław. Wypełnioną kartę zgłoszeniową której wzór zamieszczony jest poniżej należy przesłać na adres mailowy xmaks@wp.pl lub dostarczyć osobiście do kancelarii parafialnej.

Nieprzekraczalny termin zgłoszenia do 15 czerwca. Lista uczestników może zostać zamknięta wcześniej jeśli zbierze się wymagana ilość osób.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA PIELGRZYMKĘ ROWEROWĄ DO BUDSŁAWIA W DNIACH 10. - 16. 08. 2014

Nazwisko i imię _____________________________________________________

 

Adres zamieszkania __________________________________________________

 

Nr paszportu i data ważności __________________________________________

 

Nr PESEL ___________________________________________________________

 

Telefon kontaktowy __________________________________________________

 

Adres mail (jeśli ktoś posiada) _________________________________________

UWAGA PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE 1 ZDJĘCIA PASZPORTOWEGO. Można przesłać listownie na adres parafii lub dostarczyć osobiście do kancelarii parafialnej