Już po raz 6 odbyła się wycieczka dla dzieci które w miesiącu październiku, przynajmniej 15 razy były na nabożeństwie różańcowym. Ciszy fakt, że z roku na rok powiększa się grupa dzieci które modlą się na różańcu. W tym roku celem wyjazdu było Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Ten piękny pałac zachwycił wszystkich uczestników, a było nas prawie 120 osób plus opiekunowie. Po zwiedzaniu był czas na zabawę na placu zabaw i własnoręcznie upieczona nad ogniskiem kiełbaska. Podziękowania składamy pracownikom muzeum, którzy w przepiękny sposób, przybliżyli nam historię tego miejsca. Na koniec Panie które oprowadzały nas po obiekcie, nie miały słów uznania dla naszych dzieci za ich przepiękną postawę, co cieszy nasze serca.