Chrzest jest wielkim darem dla dziecka i dla rodziców, którzy stoją na straży jego religijnego wychowania. Mając na uwadze dobro duchowe rodziców i dziecka i wychodząc naprzeciw rodzicom którzy pragną ochrzcić dziecko, a pozostają w związku niesakramentalnym pragniemy zaprosić rodziców takich dzieci na spotkanie przygotowujące do sakramentu chrztu.

Widząc potrzebę troski o rodziców i dzieci chcemy takich rodziców objąć specjalnym przygotowaniem. Pierwsze z czterech spotkań odbędzie się w Niedzielę 28 lutego o godzinie 16:30.