"Idźmy i głośmy ja Maryja"  Pod takim hasłem w dniach 2-3 czerwca b.r. odbyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Siostry i bracia z Kółek Różańcowych z naszej parafii dołączyli do tej pielgrzymki w dniach 3go czerwca. Wyruszyliśmy z parkingu przy naszym kościele Narodzenia NMP o godz 2:30 pod opieka ks. Wikariusza Zbigniewa. Cały dzień upłynął w atmosferze modlitewnej, bardzo miłej i serdecznej. Rozpoczęliśmy modlitwą poranną i pieśnią: „Kiedy ranne wstają zorze”. Odśpiewaliśmy również Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Odmówiliśmy trzy części Różańca św. – I cz. W drodze do Częstochowy, II cz. Zgodnie z programem na błoniach w Częstochowie i IV cz. W drodze powrotnej. Prosiliśmy Matkę Bożą aby otoczyła swą opieką nasze rodziny, nasze dzieci, aby uchroniła młodzież nasza od niewiary.

Polecaliśmy Ojca św. Franciszka, biskupów, kapłanów, a przede wszystkim księży pracujących e naszej parafii i całą rodzinę parafialną. Modliliśmy się za nasza Ojczyznę, Pana Prezydenta, Panią Premier i cały Rząd. Około godziny 9:00 dojechaliśmy szczęśliwie na Jasną Górę. W pierwszej kolejności udaliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Najświętszej, aby pokłonić się Najukochańszej Matce. Myślę, że każdy z nas dziękował Maryi za dotychczasowa opiekę, przepraszał za niewierności, grzechy, zapewne przedstawiał swoje prośby. Po wyjściu z kaplicy odprawiliśmy Drogę Krzyżową na Wałach Jasnej Góry. Rozważania prowadził ks. Zbigniew. O godzinie 10:15 odbyła się konferencja w czasie której wystąpił ks. Szymon Mucha. Mówił on na temat filmu o różańcu. Reżyserzy tego filmu zebrali historie z całego świata na temat ogromnej siły modlitwy różańcowej, która pomaga rozwiązać problemy nawet wagi światowej. Twierdzą, że różaniec to sposób na zło, pomaga zmieniać nasze życie na lepsze, to modlitwa, która może zmienić nawet bieg historii. Ks. Marek Błędziński przypomniało ogólnopolskiej inicjatywie „Żywy Różaniec dla Misji”, dzięki której Żywy Różaniec z całego kraju poprzez systematyczne, drobne ofiary przekazał w ubiegłym roku 4 tysiące dolarów na dokończenie budowy kaplicy w Birmie. W tym roku mamy kolejny projekt: dokończenie budowy kościoła św. Antoniego na Sri Lance. Za dotychczasowe ofiary serdecznie dziękował ks. M. Będziński. O godz. 11:00 odmówiliśmy II cz. Różańca św. O godz 12:00 była celebrowana Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Biskup Stanisław Nowak senior z diecezji częstochowskiej. W swojej homilii wyjaśniał hasło tegoroczne pielgrzymki jak również wykazywał siłę i moc modlitwy różańcowej. W drodze powrotnej po godz 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po krótkim odpoczynku s. Basia zachęcała do zadawania pytań lub przedstawienia świadectw na temat wiary. Przekonywała jak ważną sprawą jest przynależenie do stowarzyszeń przy kościele, a przede wszystkim do Kręgu Biblijnego. Sama o sobie mów, że dzięki uczestnictwu w Kręgu rozwinęła się, wzbogaciła wiedzę i Panu Bogu, pokonała nieśmiałość. Podobnie wypowiedziała się s. Kazia na temat Legionu Maryi. Mówiła o wielkiej mocy wspólnej modlitwy, modlitwy wstawienniczej, dzięki której łatwiej pokonywać różne problemy, kłopoty w życiu osobistym i rodzinnym. Z racji pierwszej soboty miesiąca odmówiliśmy różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi jako trzeci warunek nabożeństwa pierwszych sobót. Tak więc widać, że atmosfera modlitewna nas nie poszczała, rozbrzmiewały pieśni maryjne, odśpiewaliśmy Litanię do Najśw. Serca Pana Jezusa. Przerywnikami naszej modlitwy były krótkie żarciki w wykonaniu ks. Zbigniewa i melodie dedykowane pielgrzymom. W pogodnym nastroju, dzięki łasce Bożej i profesjonalnym kierowcom dotarliśmy do naszego miasta – Biała Podlaska. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać. M. S.