Chór w Parafii istnieje od zamierzchłych czasów. Od połowy lat 70 XX w. był prowadzony przez Pana Leona Mariana Głuchowskiego - długoletniego organistę parafii. W 2005 roku obowiązki organisty przejął P. Krzysztof Kuchta, a z inicjatywy księdza proboszcza, kanonika Mariana Daniluka powstał drugi - nowy chór którego opiekunem został organista Krzysztof Kuchta. Pierwsze próby zaczęły się na początku listopada 2005. Tradycję chóru parafialnego kontynuuje nowy chór.

W sierpniu 2009 roku nastąpiła zmiana na stanowisku organisty i obecnie obowiązki dyrygenta chóru sprawuje Pan Marek Chmiel.